Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan een optimale leer- en leefomgeving voor de kinderen. Zij organiseert diverse activiteiten en ondersteunt het onderwijzend team daar waar nodig/mogelijk bij de diverse activiteiten die tijdens en na schooltijd georganiseerd worden (bv kinderoptocht en sportdag). Indien zich problemen voordoen worden ook deze binnen de oudervereniging besproken. De oudervereniging bestaat uit enthousiaste en actieve ouders van leerlingen uit zoveel mogelijk verschillende klassen. De leden van de oudervereniging fungeren als schakel tussen het team en de overige ouders.

De oudervereniging vergadert een keer per 6 weken met een afvaardiging van de leerkrachten en bij belangrijke zaken is ook de Directrice aanwezig. De Ganzerik voert een open communicatie beleid en de oudervereniging wordt goed geïnformeerd over alle zaken die spelen op school. De wederzijdse betrokkenheid is hoog.

 

Jaarverslag Oudervereniging BS. de Ganzerik schooljaar 2016-2017

Het bestuur van de OV 2017-2018 bestaat bij aanvang van het schooljaar uit de volgende leden:

Marjolein Donahue      (voorzitter)
Nicole Fuijt                (penningmeester)
Ralph Degens            (lid)
Angèle Willems          (lid)
Daisy de Veen           (lid)
Marco Dormans         (lid)
Danka van den Berg  (lid)
Hanneke Veeneman   (lid)
Truus Baltussen         (leerkracht)
Marjos Daniels           (leerkracht)

·      

Naast veel leren, is het belangrijk dat de kinderen ook een gezellige tijd op school hebben. De oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. In overleg met het lerarenteam organiseert de oudervereniging verschillende activiteiten.

Door de ouderbijdrage kunnen we, samen met de leerkrachten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, het schoolreisje, de sponsorloop, de sportdag enz. nog wat feestelijker maken.

Onderstaand enkele voorbeelden welke vanuit de ouderbijdrage betaald worden;

·         Sinterklaascadeau voor de kinderen t/m groep 6 en klassencadeau groep 7 en 8.

·         Kerstontbijt en kerstcadeau voor de kinderen.

·         Drank en kleine versnapering Kindercarnaval.

·         Paaseieren.

·         Ijsje op de sportdag.

·         Bijdrage schoolreisje

·         Cadeautje communie

·         Afscheidscadeau groep 8.

 

 

 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018

Beste ouder/verzorger,

 

Naast veel leren, is het belangrijk dat de kinderen ook een leuke en gezellige tijd op school hebben. De oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. In overleg met het lerarenteam organiseert de oudervereniging allerlei leuke activiteiten, maar bespreekt ook problemen indien die zich voordoen. Op de website van BS de Ganzerik http://www.bsdeganzerik.nl kunt u in het jaarverslag van de oudervereniging lezen welke activiteiten de oudervereniging vorig schooljaar georganiseerd dan wel ondersteund heeft. We werken nauw samen met de leerkrachten om Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de sponsorloop, de sportdag/Koningsspelen, communie enz. nog wat feestelijker te maken. Om voorgenoemde activiteiten tot een succes te maken is uw ouderbijdrage hard nodig.

 

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend                                                  

Zonder geld van de ouders, kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De ouderbijdrage is geld dat echt nodig is. Ouders hebben de vrije keuze om hun kind wel of niet aan de leuke activiteiten mee te laten doen. Wil men echter meedoen, dan verwachten we ook dat u betaalt. Indien wij geen ouderbijdrage van de leerling(en) ontvangen zijn wij vanaf dit schooljaar genoodzaakt om de kind(eren) uit te sluiten van deze activiteit(en).

 

Voor ouders/verzorgers van wie meerdere kinderen op de BS de Ganzerik staan ingeschreven, bestaat er een kortingsregeling. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt de ouderbijdrage:

1 kind

€ 12,50

2 kinderen

€ 20,00

3 kinderen

€ 25,00

4 kinderen

€ 30,00

 

U kunt de ouderbijdrage voor 15 oktober a.s. via bank (dus niet contant afgeven bij de leerkracht) overmaken op rekening NL39INGB0004404670 ten name van Oudervereniging BS de Ganzerik. Heel belangrijk is dat u de naam, achternaam en de groep van het kind vermeldt!

 

In de eerste week van oktober vinden info gesprekken op BS de Ganzerik plaats. Leden van de oudervereniging zijn tijdens deze dagen bij de ingang van het schoolgebouw aanwezig, zodat u de ouderbijdrage ook contant kan betalen. Bij een contante betaling ontvangt u een kwitantie.

 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een betalingsregeling verwijzen wij u naar de directie van de school. Daar kunt u ook – indien u daar behoefte aan heeft – meer inhoudelijke informatie krijgen.

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende ingelicht te hebben. Indien u echter nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u met de directie of de penningmeester van de oudervereniging contact opnemen.

 

Marjolein Donahue                         Nicole Fuijt  

Voorzitter OV BS de Ganzerik                 Penningmeester OV BS de Ganzerik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.