Ook al doe je nog zo goed je best, er kunnen altijd meningsverschillen ontstaan. Mocht er bij u onvrede ontstaan, dan nodigen wij u als ouders/verzorgers uit niet lang te wachten. Ga naar de desbetreffende leerkracht of naar de directie.

Voor ernstige klachten met betrekking tot onderwijskundige en organisatorische zaken en/of seksuele intimidatie moet er een officiële weg bewandeld worden. Deze is als volgt:

Allereerst maakt u een afspraak met een van de schoolcontactpersonen. Op onze school zijn dat de heer Jean Colen en mevrouw Susan Peters.

U bespreekt het probleem met de contactpersoon. Samen bekijken zij met u de te ondernemen stappen.

Onze school heeft ook een klachtenregeling. Deze kunt u inzien door op de link te klikken:

                                                   Klachtenregeling

Voor alle scholen onder ons bestuur Movare bestaan er drie vertrouwenspersonen. Door op onderstaande link 'vertrouwenspersonen' te klikken, vindt u de contactgegevens:

                                                  Vertrouwenspersonen

Recentste berichten