------> Jaaroverzicht 2019-2020

Schooltijden

Voor alle groepen zijn de schooltijden op maandag, dinsdag en donderdag als volgt:

’s Morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur.

’s Middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Op woensdag is de school voor alle groepen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

De kinderen van groep 1 hebben vrijdags vrij.

De kinderen van groep 2 hebben school tot 12 uur.

De groepen 3 t/m 8 hebben ’s middags nog les van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Zowel ‘s morgens als ‘s middags geldt er een inlooptijd voor de groepen 3 t/m 8.

Dat wil zeggen dat de kinderen ‘s morgens vanaf 08.20 uur naar de klas kunnen en

‘s middags vanaf 12.50 uur. De groepen 1 en 2 gaan om 08.30 uur en 13.00 uur in de rij staan bij hun juffrouw.

 

 

 

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de regionale Initiatiefgroep Vakantieregeling 2019-2020. Dit vakantierooster is na verkregen positief advies van de GMR vastgesteld door het CvB.

 

Herfstvakantie maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
Carnavalsvakantie maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020
Pasen maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren maandag 1 juni 2020
Zomervakantie maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020